Privacy policy

Website

De website maakt gebruik van SSL certificering en encryptie voor uw en onze veiligheid

Cookies

Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies. U krijgt dus geen ongevraagde cookies op uw computer via onze website en u krijgt ook geen hinderlijke cookie meldingen wanneer u onze website bezoekt.

E-mail berichten

Op dit moment worden geen nieuwsbrieven of andere marketing berichten gestuurd. Daarom worden ook geen bestanden met e-mail adressen aangelegd. Mochten wij in de toekomst besluiten nieuwsbrieven te gaan versturen, dan zal uitsluitend van opt-in gebruik worden gemaakt voor het verzamelen van e-mail adressen

N.A.W. informatie

Uw contactgegevens worden alleen of-line opgeslagen indien dit noodzakelijk is voor de verplichte bewaarperiode van facturen en voor de communicatie met onze klanten. Deze gegevens worden zorgvuldig beheerd en zullen nooit aan derden, betaald of onbetaald, beschikbaar worden gesteld.

Controle

Indien u dat wenst zullen wij u inzage geven in alle informatie die wij over u beheren. U hebt het recht deze gegevens te laten corrigeren dan wel te laten verwijderen, behoudens die gevallen waarin de overheid een bewaarplicht hanteert.